Giới thiệu

Giới thiệu về Nextset Solutions

Giới thiệu về NextSet(cập nhật 30 tháng 11 năm 2016)

Trang này bao gồm các nội dung cho các đối tác của Sateraito Office. Nếu bạn cần bất cứ sự hỗ trợ nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Các tài liệu giới thiệu giải pháp

Sản phẩmNội dung
Tất cả các giải phápBrochure for All NextSet Add-Ons
 Nextset Single Sign OnBrochure for Nextset Single Sign On

 Nextset Workflow Brochure for Nextset Workflow

 Nextset Document Management         Brochure for Nextset Document Management

 Nextset Cloud CRM        
 
 Brochure for Nextset Cloud CRM